Artikelen Kinderen in de scheiding Artikelen Alimentatie Artikelen Boedelverdeling Artikelen Woning Artikelen Pensioen Artikelen Ondernemer Artikelen Samenwoners
HOME » Scheidingsmediation
Samen Scheiden Zonder Zorgen | Mediation

Scheidingsmediation

Indien u de scheiding samen wilt regelen maar het nog niet over alles eens zijn en daarbij hulp nodig hebben, is scheidingsmediation een ideale methode. De kans dat de scheiding naar tevredenheid wordt geregeld is bij mediation het grootst, omdat voor alle onderdelen, berekeningen en standpunten veel tijd en ruimte is.

Scheidingsmediation

Indien u de scheiding samen wilt regelen maar het nog niet over alles eens zijn en daarbij hulp nodig hebben, is scheidingsmediation een ideale methode. De kans dat de scheiding naar tevredenheid wordt geregeld is bij mediation het grootst, omdat voor alle onderdelen, berekeningen en standpunten veel tijd en ruimte is.

Wat is mediation?

Mediation is een methode waarbij de scheidingsmediator samen met beide partners een oplossing zoekt die voor beiden acceptabel is. De mediator neemt nooit een standpunt in, is onafhankelijk en onpartijdig; zijn kennis en ervaring zet hij in om partijen uit te leggen wat het juridische kader is en wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes of oplossingen. Hij inventariseert samen met jullie de knelpunten, draagt oplossingen aan en puzzelt net zo lang totdat een adequate oplossing is gevonden. Op deze wijze worden in de scheiding alle onderwerpen en issues die tot discussie leiden, in kaart gebracht, besproken en opgelost. Daarbij gaat het er niet om wie er gelijk heeft, maar welke oplossing voor beiden acceptabel is.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Indien u de scheiding samen wilt regelen, heeft mediation alleen maar voordelen: het is sneller, goedkoper en bovendien beperkt een mediationtraject de kans op latere conflicten.

Om deze redenen kiezen veel mensen voor een gezamenlijk traject via mediation, waarbij in goede harmonie aan slimme oplossingen wordt gewerkt.

Kosten van scheidingsmediation

Hoewel wij ook een uurtarief kunnen hanteren, kiest vrijwel iedereen voor ons vaste tarief: hierbij zijn alle kosten vantevoren duidelijk en is ook de 10 jaar nazorg inbegrepen.

Onze werkwijze bij scheidingsmediation

In ons concept werken we met een duidelijke tijdsplanning, overzichtelijke scheidingsmap en een vaste tariefstructuur. Na het kennismakingsgesprek starten we met het inhoudelijke traject, waarbij we eerst een uitgebreid financieel plan opstellen. Hierin worden naast de kinder- en partneralimentatie ook de pensioenen en vermogens/schulden berekend, zodat een duidelijk overzicht ontstaat van zowel uw vermogen als netto inkomen na de scheiding, inclusief fiscale heffingen/subsidies/kindgebonden budget. Naast een duidelijk inzicht in de mogelijkheden qua kopen/huren rolt uit dit financiële plan tevens een advies voor de mogelijke verdeling van de pensioenen, vermogens en schulden.

De volgende stap is het bespreken van alle aandachtspunten omtrent de kinderen, zoals woonruimte, verblijf bij de vader/moeder, vakanties, feestdagen, dagelijkse zorgtaken, speciale regelingen en de kosten van de kinderen.

Nadat al uw wensen duidelijk zijn en u beiden op één lijn zit over de te nemen beslissingen, vertalen onze juristen uw wensen in een uitgebreid convenant en ouderschapsplan, dat na akkoord en ondertekening via onze advocaten kan worden ingediend bij de Rechtbank. Na de uitspraak van de Rechtbank wordt uw scheiding ingeschreven bij de betreffende gemeente en is ook het juridische traject afgerond.

Samen scheiden zonder zorgen …