Artikelen Kinderen in de scheiding Artikelen Alimentatie Artikelen Boedelverdeling Artikelen Woning Artikelen Pensioen Artikelen Ondernemer Artikelen Samenwoners
Samen Scheiden Zonder Zorgen | Mediation

De woning

In de scheiding moet de verdeling van de woning ook worden geregeld, waarbij vaak wordt geprobeerd of één van de twee partners in de woning kan blijven wonen. Voor de andere partner moeten er dan alternatieven worden gezocht.

De woning

In de scheiding moet de verdeling van de woning ook worden geregeld, waarbij vaak wordt geprobeerd of één van de twee partners in de woning kan blijven wonen. Voor de andere partner moeten er dan alternatieven worden gezocht.

Hoe zit het juridisch?

De verdeling van het eigendom van de woning valt in de boedelverdeling, waarbij eventuele over- of onderwaarde met elkaar moet worden verrekend. De woning wordt verkocht of aan één van de partners toebedeeld. Ook bepaalt de wet dat er afspraken moeten worden gemaakt over het gebruik en de kosten van de woning.

Hoe kunnen we hiervan afwijken?

De boedelverdeling is van regelend recht, dus mag er worden afgeweken van de wettelijke bepalingen. Daarbij moet wel worden opgelet voor eventueel schenkrecht.
De woning kan ook onverdeeld blijven, waarbij beide partners eigenaar blijven en onderling afspraken worden gemaakt over gebruik en kosten.

Wat doet Dinkla Scheidingsmediation voor jullie?

Indien één van de partners in de woning wil blijven, rekenen we samen uit wat de mogelijkheden daarvoor zijn, afhankelijk van inkomen, alimentatie en toeslagen. Vaak vindt ook overleg met de hypotheekverstrekker plaats om alles goed af te stemmen.
Ook worden duidelijke afspraken gemaakt hoe lang beide partners nog in de woning mogen verblijven en hoe de kosten onderling worden verdeeld.
Voor de andere partner leggen we contact met de bank/woningbouwvereniging en leveren extra informatie/stukken aan voor het verkrijgen van urgentie of extra inschrijvingspunten.

Samen scheiden zonder zorgen …