Artikelen Kinderen in de scheiding Artikelen Alimentatie Artikelen Boedelverdeling Artikelen Woning Artikelen Pensioen Artikelen Ondernemer Artikelen Samenwoners
Samen Scheiden Zonder Zorgen | Mediation

Pensioen

Hoewel voor veel mensen het pensioen nog ver weg is, vormt het een belangrijk onderwerp in de scheiding; met name omdat dit per convenant moet worden geregeld en naderhand hier geen wijzigingen meer in kunnen worden aangebracht. Als het pensioen niet goed wordt behandeld is de kans groot dat er later een pensioengat ontstaat.

Pensioen

Hoewel voor veel mensen het pensioen nog ver weg is, vormt het een belangrijk onderwerp in de scheiding; met name omdat dit per convenant moet worden geregeld en naderhand hier geen wijzigingen meer in kunnen worden aangebracht. Als het pensioen niet goed wordt behandeld is de kans groot dat er later een pensioengat ontstaat.

Hoe zit het juridisch?

Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding moeten zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen tussen de partners worden verdeeld. Na de scheiding heet dit partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen. Voor de verdeling van de pensioenaanspraken wordt alleen gekeken naar het huwelijk, de periode ervoor en erna tellen hierbij niet mee.
Vaak is het nabestaandenpensioen op risicobasis ingericht, waarbij feitelijk geen waarde wordt opgebouwd; in dat geval valt er ook geen waarde in het nabestaandenpensioen te verdelen in de scheiding.

Op welke manieren kunnen we hiervan afwijken?

De wettelijke regeling kent een groot nadeel, namelijk dat beide partners qua pensioen afhankelijk blijven van de pensioendatum van hun ex-partner. Is er een leeftijdsverschil of besluit de ex-partner om langer door te werken, dan is er per definitie sprake van een pensioengat van één tot meerdere jaren, hetgeen allerlei vervelende en onvoorziene consequenties oplevert.
Daarom is het vaak beter om middels een andere constructie (zoals conversie) niet meer afhankelijk te zijn van de pensioendatum van de ex-partner.
Overigens kan er in de verdeling (verevening) ook worden gekozen voor een kortere of langere periode, danwel een ander percentage qua verdeling.

Wat doet Dinkla Scheidingsmediation voor jullie?

Om ervoor te zorgen dat het pensioen eerlijk kan worden verdeeld en wordt voorkomen dat één van beide partners later een pensioengat heeft, maken we een uitgebreide berekening van de opgebouwde pensioenen. Hiervoor beschikken we als enige scheidingskantoor over unieke software, waarmee we exact kunnen bepalen wat door jullie beiden tijdens het huwelijk is opgebouwd. Op basis van de uitkomst werken we een aantal scenario’s en een concreet advies uit, wat na bespreking met jullie beiden in het convenant kan worden opgenomen.

Samen scheiden zonder zorgen …