Artikelen Kinderen in de scheiding Artikelen Alimentatie Artikelen Boedelverdeling Artikelen Woning Artikelen Pensioen Artikelen Ondernemer Artikelen Samenwoners
Samen Scheiden Zonder Zorgen | Mediation

Ondernemer

Ondernemen kan op vele manieren: van zelfstandige ZZP-er tot aan een constructie met meerdere BV’s. In alle gevallen moet de onderneming worden betrokken bij de scheiding, omdat enerzijds het inkomen meetelt in de berekening van de alimentatie en anderzijds de waarde van de onderneming mogelijk moet worden verdeeld in het kader van de boedelverdeling.

Ondernemer

Ondernemen kan op vele manieren: van zelfstandige ZZP-er tot aan een constructie met meerdere BV’s. In alle gevallen moet de onderneming worden betrokken bij de scheiding, omdat enerzijds het inkomen meetelt in de berekening van de alimentatie en anderzijds de waarde van de onderneming mogelijk moet worden verdeeld in het kader van de boedelverdeling.

Hoe zit het juridisch?

Hoe de onderneming in de scheiding moet worden betrokken, hangt af van het feit of er al dan niet huwelijkse voorwaarden zijn en wat daarin staat opgenomen over de verdeling van de waarde van de onderneming. De onderneming zelf blijft in veel gevallen eigendom van diegene die de onderneming daadwerkelijk dreef, maar de waarde ervan kan wel een rol spelen in de boedelverdeling.
Vaak is het lastig om een waarde van de onderneming te bepalen en wordt hiervoor een externe deskundige ingeschakeld, tenzij de partners onderling tot een acceptabele waarde komen.

Op welke manieren kunnen we hiervan afwijken?

Bij een ib-onderneming (eenmanszaak, zzp-er of maatschap) blijft het eigendom in principe bij de ondernemer zelf.
Hetzelfde geldt voor de aandelen van een BV (eventueel met holding-constructie), maar er kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt over verdeling van de aandelen, deze vallen immers rechtstreeks in de goederengemeenschap.
Over de waarde van een onderneming geeft de wet weinig uitsluitsel, dit dient van geval tot geval op een redelijke wijze te worden bepaald, waarbij het van belang is dat beide partners hiermee akkoord gaan en de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt.

Wat doet Dinkla Scheidingsmediation voor jullie?

Allereerst bekijken we of de huwelijkse voorwaarden (indien van toepassing) een bepaling bevatten die van invloed is op de verdeling van de waarde van de onderneming. Hierna bekijken we samen wat een goede waardebepaling is en betrekken ook de inkomens (winst en/of dividend) uit de onderneming bij de berekening van de alimentatie.
Alle afspraken die we vervolgens samen maken over de verdeling van de onderneming nemen we duidelijk op in het convenant.

Samen scheiden zonder zorgen …