Artikelen Kinderen in de scheiding Artikelen Alimentatie Artikelen Boedelverdeling Artikelen Woning Artikelen Pensioen Artikelen Ondernemer Artikelen Samenwoners
HOME » Samen Scheiden Zonder Zorgen | Mediation » Kinderen in de scheiding
Samen Scheiden Zonder Zorgen | Mediation

Kinderen in de Scheiding

Als er minderjarige kinderen zijn betrokken bij de scheiding, moet voor hen veel worden geregeld. Uiteraard wanneer ze bij hun vader of moeder verblijven, maar daarnaast moeten er ook goede afspraken worden gemaakt over financiën, beslissingen over de toekomst van de kinderen en overleg en communicatie tussen de ouders. Door dit goed te regelen, hebben kinderen later veel minder last van de gevolgen van een scheiding.

Kinderen in de scheiding

Als er minderjarige kinderen zijn betrokken bij de scheiding, moet voor hen veel worden geregeld. Uiteraard wanneer ze bij hun vader of moeder verblijven, maar daarnaast moeten er ook goede afspraken worden gemaakt over financiën, beslissingen over de toekomst van de kinderen en overleg en communicatie tussen de ouders. Door dit goed te regelen, hebben kinderen later veel minder last van de gevolgen van een scheiding.

Hoe zit het juridisch?

De wet bepaalt dat bij een scheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken, naast een convenant ook een uitgebreid ouderschapsplan moet worden overlegd. In het ouderschapsplan moeten afspraken staan over verblijf van de kinderen, vakanties, feestdagen, verjaardagen, zorgtaken van de ouders, medische beslissingen, overlegstructuur en communicatie tussen de ouders en financiële afspraken over kinderalimentatie of verdeling van de kosten.

Op welke manieren kunnen we afwijken van de wet?

De basis afspraken moeten in elk ouderschapsplan terugkomen, anders wordt het afgekeurd door de Rechtbank. Er mogen echter wel aanvullende of afwijkende afspraken worden vastgelegd, voor zover die in het belang van de kinderen zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een hele specifieke omgangsregeling, afwijkende financiële afspraken of om afspraken over gebruik van social media zoals facebook.

Wat doet Dinkla Scheidingsmediation voor jullie?

In het scheidingstraject bespreken we uitgebreid alle regelingen en bijzonderheden voor de kinderen, maken een uitgebreide berekening van de kinderalimentatie en leggen alle gemaakte afspraken vast in een compleet ouderschapsplan.
Hierbij maken we gebruik van het Werkboek Scheidingskinderen, kunnen kinderen het KIES-traject volgen en kunnen ouders een online cursus ‘ouders en scheiding’ volgen.

Samen scheiden zonder zorgen …