Artikelen Kinderen in de scheiding Artikelen Alimentatie Artikelen Boedelverdeling Artikelen Woning Artikelen Pensioen Artikelen Ondernemer Artikelen Samenwoners
Samen Scheiden Zonder Zorgen | Mediation

Boedelverdeling

Afhankelijk van uw situatie is alle bezit/vermogen gemeenschappelijk of onderverdeeld in gezamenlijk en afzonderlijk vermogen. Dit hangt ervan af of u getrouwd bent in gemeenschap van goeden dan wel op huwelijkse voorwaarden.

Boedelverdeling

Afhankelijk van uw situatie is alle bezit/vermogen gemeenschappelijk of onderverdeeld in gezamenlijk en afzonderlijk vermogen. Dit hangt ervan af of u getrouwd bent in gemeenschap van goeden dan wel op huwelijkse voorwaarden.

Hoe zit het juridisch?

Bij gemeenschap van goederen is alle vermogen gezamenlijk en dient in principe 50/50 te worden verdeeld. Hiervan uitgesloten zijn verknochte zaken en schenkingen/erfenissen met uitsluitingsclausule.
Bij huwelijkse voorwaarden hangt het helemaal af van de bepalingen over periode en finale verrekenbedingen en hoe de jaarlijkse kosten/overgespaarde inkomsten staan omschreven.

Hoe kunnen we hiervan afwijken?

Los van het feit of u gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden heeft, kunt u in principe afwijken van de wettelijke verdeling en een samen overeengekomen verdeling toepassen. Wel is het hierbij van belang om risico’s in kaart te brengen inzake schenkrecht, indien de verdeling afwijkt van de wettelijke bepalingen.

Wat doet Dinkla Scheidingsmediation voor jullie?

Allereerst leggen we alle wettelijke bepalingen uit en indien van toepassing de huwelijkse voorwaarden. Hierna bespreken we de mogelijkheden om hiervan af te wijken en brengen we alle wensen in kaart. Vervolgens maken we een vermogensoverzicht duidelijk maakt wat er moet worden verdeeld en wat in principe aan wie toekomt. Hierbij houden we rekening met de mogelijke gevolgen qua schenkrecht en verwerken uiteindelijk alle gemaakte afspraken in het convenant.

Samen scheiden zonder zorgen …