Artikelen Kinderen in de scheiding Artikelen Alimentatie Artikelen Boedelverdeling Artikelen Woning Artikelen Pensioen Artikelen Ondernemer Artikelen Samenwoners
Samen Scheiden Zonder Zorgen | Mediation

Alimentatie

In vrijwel alle scheidingen is het noodzakelijk de alimentatie uit te rekenen; in de vorm van partner- en/of kinderalimentatie. Deze zijn gebaseerd op de landelijke TREMA-normering, die stamt uit de begin jaren zeventig en inmiddels dermate complex is geworden, dat dit alleen nog door specialisten valt uit te rekenen met speciale software.

Alimentatie

In vrijwel alle scheidingen is het noodzakelijk de alimentatie uit te rekenen; in de vorm van partner- en/of kinderalimentatie. Deze zijn gebaseerd op de landelijke TREMA-normering, die stamt uit de begin jaren zeventig en inmiddels dermate complex is geworden, dat dit alleen nog door specialisten valt uit te rekenen met speciale software.

Hoe zit het juridisch?

De wet verplicht in principe ex-partners om elkaar na de scheiding nog een bepaalde periode financieel te ondersteunen, voor zover die partner daar voldoende draagkracht voor heeft en de andere partner daar behoefte aan heeft.
Alimentatieberekeningen gaan dus altijd uit van wat de ene partner nodig heeft en de andere partner eventueel kan betalen aan maandelijkse bijdragen. Hierbij worden voor beiden behoefte en draagkracht berekend en wordt rekening gehouden met minimale kosten voor levensonderhoud, verdiencapaciteit en netto besteedbare maandinkomens.
Voor kinderen wordt gekeken wat zij in principe kosten na de scheiding, vervolgens worden deze kosten op basis van draagkracht en aantal dagen bij de vader/moeder per week vertaald in een verdeling van de kosten van de kinderen. Dit leidt meestal tot betaling van kinderalimentatie of het beiden storten van verschillende bedragen op een gezamenlijke rekening.

Op welke manieren kunnen we hiervan afwijken?

Alimentatie is van regelend recht, wat betekent dat partijen in onderling overleg kunnen afwijken van de wettelijke normen. Concreet betekent dit dat voor de hoogte van de alimentatie, de duur van de alimentatie in jaren en de omstandigheden waarin de alimentatie kan worden aangepast, in het convenant afwijkende afspraken kunnen worden gemaakt.

Wat doet Dinkla Scheidingsmediation voor jullie?

Wij berekenen standaard de kinder- en partneralimentatie, waarbij we de inschrijving van de kinderen zo inrichten dat een maximaal bedrag aan kindgebondenbudget kan worden verkregen. Van de berekende bedragen kan in onderling overleg worden afgeweken, evenals voor wat betreft de periode en voorwaarden. Al deze afspraken leggen we vast in het convenant/ouderschapsplan.
Ook de jaren na de scheiding kunt u herberekeningen laten uitvoeren vanwege onze 10 jaar gratis nazorg.

Samen scheiden zonder zorgen …