HOME » Samenwonen

Belangrijke vragen en antwoorden bij Samenwonen en Scheiden.

Samenwonen en uit elkaar?

Terwijl er voor gehuwden heel veel wettelijk is geregeld, is dat voor samenwoners niet het geval. Daarom moet er bij samenwoners veel worden uitgezocht om duidelijkheid te verkrijgen.

Lees meer over uit elkaar gaan na het samenwonen…