HOME » Pensioenverdeling

Top 4 belangrijke vragen en antwoorden bij Scheiden en de Pensioenverdeling.

Hoe kunnen we het ouderdomspensioen verdelen?

Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) wordt het ouderdomspensioen als volgt verdeeld (de wet spreekt over ‘verevening’): iedere echtgenoot heeft recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

Lees meer over het ouderdomspensioen verdelen…

Hoe moet het partnerpensioen worden verdeeld?

Bij echtscheiding krijgt de ex-partner zelf een aanspraak op de pensioenuitvoerder(s) bij wie de andere ex-partner partnerpensioen heeft opgebouwd.

Lees meer over het verdelen van het partnerpensioen…

Wat is ouderdomspensioen?

Het ouderdomspensioen is de uitkering waarop recht bestaat vanaf het bereiken van een bepaalde leeftijd.

Lees meer over het ouderdomspensioen…

Wat is partnerpensioen?

Bijzonder partnerpensioen (ook wel bijzonder nabestaandenpensioen genoemd) is de uitkering aan de ex-partner bij overlijden van de andere ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd.

Lees meer over partnerpensioen…