HOME » Ouderlijk gezag

Belangrijke vragen en antwoorden bij Scheiden en Ouderlijk gezag.

Wie neemt na de scheiding de beslissingen over de kinderen?

Ouders hebben gezamenlijk ouderlijk gezag over de tijdens het huwelijk geboren kinderen. De wet stelt dat het ouderlijk gezag de plicht en het recht van de ouders omvat zelf hun minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden.

Lees meer over scheiden en de kinderen…