Artikelen Kinderen in de scheiding Artikelen Alimentatie Artikelen Boedelverdeling Artikelen Woning Artikelen Pensioen Artikelen Ondernemer Artikelen Samenwoners
HOME » Financieel Plan bij een scheiding
Samen Scheiden Zonder Zorgen | Mediation

Compleet financieel plan

Veel beslissingen over het overnemen van de woning, kopen of huren van een andere woning of het aanschaffen van nieuwe spullen kunt u pas goed nemen als er duidelijk inzicht is in uw vermogen, inkomen en recht op subsidie/fiscale regelingen na de scheiding. Daarom maken we een uitgebreide berekening van de alimentatie, fiscale regelingen, inkomens na scheiding, vermogens na scheiding en de opgebouwde pensioenen. Hierna heeft u beiden een duidelijk inzicht in uw financiële situatie na de scheiding en kunt u betere beslissingen nemen.

Compleet financieel plan

Veel beslissingen over het overnemen van de woning, kopen of huren van een andere woning of het aanschaffen van nieuwe spullen kunt u pas goed nemen als er duidelijk inzicht is in uw vermogen, inkomen en recht op subsidie/fiscale regelingen na de scheiding. Daarom maken we een uitgebreide berekening van de alimentatie, fiscale regelingen, inkomens na scheiding, vermogens na scheiding en de opgebouwde pensioenen. Hierna heeft u beiden een duidelijk inzicht in uw financiële situatie na de scheiding en kunt u betere beslissingen nemen.

Berekening kinder- en partneralimentatie

Op basis van de aangeleverde financiële gegevens en gewenste kindregeling maken we een berekening van kinderalimentatie, partneralimentatie en recht op kindgebonden budget. Hierna adviseren we u wat fiscaal gezien het handigst is qua inschrijven van de kinderen. Alle berekeningen gebeuren op basis van de landelijke Trema-normering, die ook door alle Rechtbanken wordt gehanteerd. De uitkomsten van de berekeningen worden samen met u doorgenomen, de uiteindelijke bedragen die in het convenant worden opgenomen kunnen van deze berekening afwijken.

Inkomens na scheiding

Op basis van de eigen inkomens, alimentatie, eventueel pensioen en fiscale regelingen ontstaat een totaalbeeld van de netto inkomens die u beiden na de scheiding heeft. Tevens kunnen we hierbij verschillende scenario’s in kaart brengen, bijvoorbeeld bij belangrijke gebeurtenissen als ontslag, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Vermogens na scheiding

Afhankelijk van uw situatie – gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden of samenwonend – wordt samen in kaart gebracht welke bezittingen en schulden er zijn. Het gaat hierbij om zaken als de woning, inboedel, voertuigen, spaar- en beleggingsproducten, leningen, schenkingen en eventueel verknochte zaken. Vervolgens wordt bepaald wat van wie is of wordt, waarbij ook rekening wordt gehouden met fiscale consequenties als schenkrecht. Uiteindelijk ontstaat een overzicht van uw beider vermogens na de scheiding.

Advies woonruimte

Nadat het inkomen en vermogen na scheiding voor u beiden bekend is, kunnen we samen onderzoeken of één van u de huidige woning kan overnemen, danwel een andere woning kan kopen of huren. Indien nodig overleggen we met uw hypotheekverstrekker of woningbouwvereniging over de mogelijkheden. Vaak nemen we in het convenant speciale regelingen op, waardoor het mogelijk is om direct urgentie te verkrijgen en niet te moeten wachten totdat het hele scheidingstraject is afgerond.

Advies pensioenverdeling

Pensioenverdeling is vaak een sluitstuk in de scheiding, maar in de praktijk enorm belangrijk; je kunt afspraken over verdeling van de pensioenrechten naderhand nooit meer wijzigen, desondanks heeft landelijk bijna 75% van de gescheiden mensen later een enorm pensioengat. Om dit te voorkomen rekenen wij voor u beiden uit wat er exact is opgebouwd tijdens het huwelijk/relatie, houden rekening met leeftijdsverschil en pensioendatum en geven uiteindelijk een pensioenadvies wat er voor zorgt dat u later geen pensioengat krijgt. Deze service is uniek, vrijwel niemand rekent de pensioenen uit en geeft hierover een concreet advies.

Als alle financiële zaken zijn berekend en na advies met u zijn doorgenomen en duidelijk zijn, verwerken we deze afspraken uiteindelijk in het op te stellen convenant.

Samen scheiden zonder zorgen …