HOME » Alimentatie

Top 5 vragen en antwoorden over Alimentatie

Hoe lang moet er partneralimentatie worden betaald?

Heeft uw huwelijk korter geduurd dan vijf jaar en zijn er uit uw huwelijk geen kinderen geboren, dan is de wettelijke duur van de alimentatieplicht gelijk aan die van het huwelijk.

Lees meer over alimentatie betalen…

Wat is een redelijk bedrag aan partneralimentatie?

Het bedrag dat redelijk is hangt af van de individuele omstandigheden, zoals de vraag wat het welvaartsniveau was tijdens het huwelijk, of de partner die partneralimentatie vraagt zelf (redelijkerwijs) inkomen verdient of kan verdienen en wat de andere partner kan betalen.

Lees meer over de hoogte van de alimentatie…

Kan er worden afgeweken van de alimentatieberekening en de wettelijke regeling over partneralimentatie?

Partneralimentatie is van regelend recht, dit betekent dat u ervan af kunt wijken in onderling overleg.

Lees meer over alimentatie berekenen…

Kan de partneralimentatie later worden gewijzigd?

In onderling overleg kan de partneralimentatie worden gewijzigd. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kan de rechter gevraagd worden om de partneralimentatie te wijzigen. De wet geeft drie mogelijkheden om alimentatie te wijzigen.

Lees meer over alimentatie wijzigen…

Is partneralimentatie verplicht?

De wettelijke regeling is dat er na echtscheiding partneralimentatie moet worden betaald wanneer de ene partner een bijdrage in het levensonderhoud nodig heeft (behoefte) en de ander voldoende financiële ruimte heeft om deze bijdrage te betalen (draagkracht).

Lees meer over partneralimentatie…