Artikelen Kinderen in de scheiding Artikelen Alimentatie Artikelen Boedelverdeling Artikelen Woning Artikelen Pensioen Artikelen Ondernemer Artikelen Samenwoners
HOME » 10 jaar Nazorg bij uw scheiding
Samen Scheiden Zonder Zorgen | Mediation

10 jaar uitgebreide nazorg

Uiteraard wordt de scheiding zelf goed geregeld, inclusief duidelijke afspraken over de financiën en de kinderen. Maar met het afronden van de scheiding is het traject nog niet compleet, met name doordat allerlei persoonlijke omstandigheden, wetten en regelingen kunnen veranderen. En als de omstandigheden veranderen, is het vaak nodig om nieuwe berekeningen en afspraken te maken. In onze unieke nazorg helpen wij u nog 10 jaar na de scheiding gratis met deze werkzaamheden!

10 jaar uitgebreide nazorg

Uiteraard wordt de scheiding zelf goed geregeld, inclusief duidelijke afspraken over de financiën en de kinderen. Maar met het afronden van de scheiding is het traject nog niet compleet, met name doordat allerlei persoonlijke omstandigheden, wetten en regelingen kunnen veranderen. En als de omstandigheden veranderen, is het vaak nodig om nieuwe berekeningen en afspraken te maken. In onze unieke nazorg helpen wij u nog 10 jaar na de scheiding gratis met deze werkzaamheden!

Wijzigingen in financiën

De gemaakte afspraken zijn gebaseerd op de financiën zoals tijdens het scheidingstraject relevant. Maar indien één van u beiden een ander inkomen krijgt door ontslag, ziekte of pensioen, dan is het vaak noodzakelijk om de alimentatieberekeningen weer opnieuw te maken en met elkaar nieuwe afspraken vast te leggen. Ook kan de wetgeving veranderen, waardoor een nieuwe berekening noodzakelijk is. Al deze berekeningen maken wij kosteloos voor u.

Wijzigingen in afspraken over de kinderen

Vaak blijkt pas later of de opgenomen regeling in het ouderschapsplan in de praktijk goed werkt: bij de meeste scheidingen met jonge kinderen moet de regeling nog een aantal keren worden  aangepast. In dat soort gevallen bekijken we samen  welke regeling het beste bij de nieuwe situatie past en maken kosteloos een aangepast ouderschapsplan.

Ondersteuning kinderen met KIES

Veel kinderen ondervinden vroeg of laat hinder van de scheiding, hetgeen zich kan uiten in veranderd gedrag, minder presteren op school of lichamelijke klachten. Als ouder is het erg lastig om de oorzaak te achterhalen, met name omdat de kinderen dat vaak zelf ook niet weten en bovendien loyaal naar beide ouders willen zijn. Het speciale kindertraject van KIES ondersteunt en begeleidt kinderen die een scheiding hebben meegemaakt en zorgt ervoor dat zij beter met de gevolgen ervan kunnen omgaan. In de nazorg kunnen uw kinderen gratis gebruik maken van dit traject.

Mediation bij nieuwe conflicten

Ook na de scheiding kunnen in de communicatie over de kinderen of financiën nieuwe conflicten ontstaan: in dat geval is het voor iedereen het beste om ook daar samen goed uit te komen. Tijdens de 10 jaar nazorg kunt u bij dit soort conflicten ons opnieuw inschakelen voor mediation en de nieuwe afspraken laten vastleggen.

Samen scheiden zonder zorgen …